kopasinakopaszynakopaszyn

Wpis

niedziela, 02 sierpnia 2015

Rok 1508 - Zarzut nieszlachectwa.

Rok 1508 - Zarzut nieszlachectwa.

Działo się na sądzie sejmowym w Krakowie, w pierwszy poniedziałek po niedzieli Invocavit, roku 1508 (dnia 3 marca). Nr 63.

Jako że szlachectwo szlachetnego Stanisława Sikorskiego z Nowego Rybia zostało naganione przez szlachetnego Mikołaja Rupnowskiego, dziedzica z Rupnowa: że nie pochodził z szlacheckiego rodu i że nie stało za nim prawo szlacheckie; tenże Stanisław Sikorski, nie chcąc być i pozostawać długo w takiej niesławie i stanie oskarżenia, uprzednio wspomnianego Mikołaja Rupnowskiego, dla wykazania i udowodnienia swego szlachectwa, do sądu królewskiego majestatu pozwał pozwem pisemnym, chcąc dowieść i wykazać swe szlachectwo zgodnie z formą prawną i statutami królestwa.

Gdy w istocie nadszedł ten termin, rzeczony Stanisław Sikorski, przez swego przedstawiciela, woźnemu Stanisławowi Służkowi (?) z Kazimierza, nakazał prawnie wezwać uprzednio wspomnianego Mikołaja, aby zjawił się w sądzie, w celu wysłuchania dokumentów i wywodu jego szlachectwa. Tenże Mikołaj, stając przed sądem, zechciał i postarał się zobaczyć świadków, którym powinien wykazać swe szlachectwo. Rzeczony zaś Stanisław, zgodnie z statutami królestwa, postawił przed oblicze [sądu] sześciu świadków spośród szlachty, których sam Mikołaj przyjął wobec sądu. Z nich dwóch szlachty, mianowicie Piotr Sląka, dziedzic z Rutki i dzierżawca  z Małogoszczy oraz Feliks Natkowski z Zaborza złożyli osobistą przysięgę, że szlachetny Stanisław Sikorski z Nowego Rybia jest ich bratem, pochodzącym i zrodzonym z przodków ich ojca, z ich klejnotu, zwanego Kopeszyna*, w polu czerwonym. Ponadto dwóch innych świadków po babce z ich ojca sprowadził rzeczony Stanisław dla świadectwa, mianowicie szlachetnych: Mikołaja Thal z Kazimierzy oraz Marcina z Wojciechowa, którzy także gotowi byli i zechcieli  po tymże Stanisławie Sikorskim złożyć przysięgę, że tenże Stanisław i brat ich, pochodzi i zrodził się po ich babce ze strony ojca oraz  z odziedziczonego po babce klejnotu, zwanego Bibersztyn*, przedstawiającego róg jeleni. Tych wspomniany Mikołaj zwolnił z przysięgi, lecz zadowolił się ich słowami. Rzeczony Stanisław przedstawił także dwóch innych szlachetnych świadków po matce: Janusza z Mstowa oraz Wacława z Jodłownika, których tenże Mikołaj nie dopuścił do świadectwa dlatego, że i sam Mikołaj przyznał wobec sądu, że tenże szlachetny Stanisław wywodzi się i pochodzi od matki z klejnotu zwanego Krzywaśń* Dlatego żadnego po matce nie potrzebował świadectwa.

A sąd ujrzawszy i usłyszawszy wystarczające świadectwo tegoż Stanisława, orzekł, że należy zatwierdzić go w jego szlachectwie oraz postanowił i zawyrokował, że prawo rycerskie i tytuł szlachecki, zgodnie z świadectwem rzeczonych świadków, powinien posiadać tenże Stanisław oraz jego spadkobiercy. 

 

HerbHerb

POL COA Szreniawa.svg

 

Herby rycerstwa polskiego występujące w treści bieżącego rozdziału, w kolejności alfabetycznej. 

 • Biberstein, Kopaszyna, Szreniawa.


Opis. 

 • Bibersztyn*, współcześnie Biberstein.
 • Kopeszyna*, współcześnie Kopaszyna.
 • Krzywaśń*, współcześnie Szreniawa.

Bibliografia.

 • Starodawne Prawa Polskiego Pomniki T. VI. Kraków 1880.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze Szmulowizny i Bródna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ciąg dalszy nastąpi... 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil facebook'owy blogu:

 • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

Kontakt z autorem blogu:

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu. 

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
niedziela, 02 sierpnia 2015 17:18

Polecane wpisy

 • Herb Biberstein w heraldyce polskiej, czeskiej, niemieckiej i śląskiej.

  Herb Biberstein w heraldyce polskiej. Z Wikipedii . pl : https://pl.wikipedia.org/wiki/Biberstein_(herb_szlachecki) Herb Biberstein w heraldyce czeskiej i niemi

 • Tłuchowski h. własnego.

  Tłuchowski h. własnego. Rody. Tłuchowski vel Jeż, vel Jeżowic, vel Krupa, vel Skarbek, h. Cholewa , 1480r. Tłuchowo vel Tłuchówek, pow. lipnowski, ziemia dobrz

 • ... h. własnego.

  ... h. własnego. Herb Kopaszyna - wersja współczesna. Z Wikipedii.pl : https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopaszyna Herb Kopaszyna - dwie z wielu