kopasinakopaszynakopaszyn

Wpisy

 • sobota, 08 sierpnia 2015
  • Herb Biberstein w heraldyce polskiej, czeskiej, niemieckiej i śląskiej.

    Herb

   Herb Biberstein w heraldyce polskiej.

   Z Wikipedii.plhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Biberstein_(herb_szlachecki)

   Herb Biberstein w heraldyce czeskiej i niemieckiej.

   Z cs.wikipedia: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ni_z_Biber%C5%A1tejna

   Z de.wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Bieberstein_%28Adelsgeschlecht%29

   

   Biberštejnové

   Herb Biberstein w heraldyce czeskiej.

   Ze strony: http://www.ohradech.eu/prehled_erbu.html#zalozka_k

   Znalezione obrazy dla zapytania herb biberstein

   

   Herb Biberstein w heraldyce śląskiej.

   Ze strony: http://www.dokumentyslaska.pl/blazek/herby/litera%20b/biberstein.html 

    

    

    

   Bibliografia. 

   • Początki Bibersteinów – Momotów w Małopolsce
   • http://jacekpiotrbialkowski.w.interiowo.pl/historia/malopolska/malopolska.htm
   • Wikipedia.pl
   • https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 08 sierpnia 2015 22:21
 • niedziela, 02 sierpnia 2015
  • "... i zrodził się po ich babce ze strony ojca oraz z odziedziczonego po babce klejnotu, zwanego Bibersztyn... ".

   Herb

   Herb Biberstein.

   Z Wikipedii.pl: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biberstein_%28herb_szlachecki%29

    

   "... że tenże Stanisław i brat ich, pochodzi i zrodził się po ich babce ze strony ojca oraz  z odziedziczonego po babce klejnotu, zwanego Bibersztyn, przedstawiającego róg jeleni".

    

   Jeżeli przyjąć jako wartości podstawowe: datę procesu o nieszlachectwo: 1508r. i średniej ilości lat pokolenia genealogicznego - 30 lat, to wspomniana babka Stanisława Sikorskiego ur. się około r. 1448.

    

   Bibliografia.

   • Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, T. VI. Kraków 1880.
   • Początki Bibersteinów – Momotów w Małopolsce
   • http://jacekpiotrbialkowski.w.interiowo.pl/historia/malopolska/malopolska.htm
   • Wikipedia.pl
   • https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 02 sierpnia 2015 19:26
  • Rok 1508 - Zarzut nieszlachectwa.

   Rok 1508 - Zarzut nieszlachectwa.

   Działo się na sądzie sejmowym w Krakowie, w pierwszy poniedziałek po niedzieli Invocavit, roku 1508 (dnia 3 marca). Nr 63.

   Jako że szlachectwo szlachetnego Stanisława Sikorskiego z Nowego Rybia zostało naganione przez szlachetnego Mikołaja Rupnowskiego, dziedzica z Rupnowa: że nie pochodził z szlacheckiego rodu i że nie stało za nim prawo szlacheckie; tenże Stanisław Sikorski, nie chcąc być i pozostawać długo w takiej niesławie i stanie oskarżenia, uprzednio wspomnianego Mikołaja Rupnowskiego, dla wykazania i udowodnienia swego szlachectwa, do sądu królewskiego majestatu pozwał pozwem pisemnym, chcąc dowieść i wykazać swe szlachectwo zgodnie z formą prawną i statutami królestwa.

   Gdy w istocie nadszedł ten termin, rzeczony Stanisław Sikorski, przez swego przedstawiciela, woźnemu Stanisławowi Służkowi (?) z Kazimierza, nakazał prawnie wezwać uprzednio wspomnianego Mikołaja, aby zjawił się w sądzie, w celu wysłuchania dokumentów i wywodu jego szlachectwa. Tenże Mikołaj, stając przed sądem, zechciał i postarał się zobaczyć świadków, którym powinien wykazać swe szlachectwo. Rzeczony zaś Stanisław, zgodnie z statutami królestwa, postawił przed oblicze [sądu] sześciu świadków spośród szlachty, których sam Mikołaj przyjął wobec sądu. Z nich dwóch szlachty, mianowicie Piotr Sląka, dziedzic z Rutki i dzierżawca  z Małogoszczy oraz Feliks Natkowski z Zaborza złożyli osobistą przysięgę, że szlachetny Stanisław Sikorski z Nowego Rybia jest ich bratem, pochodzącym i zrodzonym z przodków ich ojca, z ich klejnotu, zwanego Kopeszyna*, w polu czerwonym. Ponadto dwóch innych świadków po babce z ich ojca sprowadził rzeczony Stanisław dla świadectwa, mianowicie szlachetnych: Mikołaja Thal z Kazimierzy oraz Marcina z Wojciechowa, którzy także gotowi byli i zechcieli  po tymże Stanisławie Sikorskim złożyć przysięgę, że tenże Stanisław i brat ich, pochodzi i zrodził się po ich babce ze strony ojca oraz  z odziedziczonego po babce klejnotu, zwanego Bibersztyn*, przedstawiającego róg jeleni. Tych wspomniany Mikołaj zwolnił z przysięgi, lecz zadowolił się ich słowami. Rzeczony Stanisław przedstawił także dwóch innych szlachetnych świadków po matce: Janusza z Mstowa oraz Wacława z Jodłownika, których tenże Mikołaj nie dopuścił do świadectwa dlatego, że i sam Mikołaj przyznał wobec sądu, że tenże szlachetny Stanisław wywodzi się i pochodzi od matki z klejnotu zwanego Krzywaśń* Dlatego żadnego po matce nie potrzebował świadectwa.

   A sąd ujrzawszy i usłyszawszy wystarczające świadectwo tegoż Stanisława, orzekł, że należy zatwierdzić go w jego szlachectwie oraz postanowił i zawyrokował, że prawo rycerskie i tytuł szlachecki, zgodnie z świadectwem rzeczonych świadków, powinien posiadać tenże Stanisław oraz jego spadkobiercy. 

    

   HerbHerb

   POL COA Szreniawa.svg

    

   Herby rycerstwa polskiego występujące w treści bieżącego rozdziału, w kolejności alfabetycznej. 

   • Biberstein, Kopaszyna, Szreniawa.


   Opis. 

   • Bibersztyn*, współcześnie Biberstein.
   • Kopeszyna*, współcześnie Kopaszyna.
   • Krzywaśń*, współcześnie Szreniawa.

   Bibliografia.

   • Starodawne Prawa Polskiego Pomniki T. VI. Kraków 1880.  

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 02 sierpnia 2015 17:18
 • wtorek, 21 lipca 2015
 • poniedziałek, 20 lipca 2015
  • Tłuchowski h. własnego.

   Tłuchowski h. własnego.

   Rody.

   • Tłuchowski vel Jeż, vel Jeżowic, vel Krupa, vel Skarbek, h. Cholewa, 1480r. Tłuchowo vel Tłuchówek, pow. lipnowski, ziemia dobrzyńska.

    

   Herb

   Herb Cholewa.

   • Tłuchowski vel Kurozwęcki, vel Kurozwęzki, vel Michałowski h. Poraj zmienili h. na Wczele.

   POL COA Poraj.svgPOL COA Wczele.svg

   Herby Poraj i Wczele.

   • Tłuchowski h. Szeliga 1530r. Tłuchowo vel Tłuchówek pow. lipnowski, ziemia dobrzyńska.

   Szeliga

   Herb Szeliga.

   • Tłuchowski vel Kurozwęcki, vel Kurozwęzki, h. Wczele, 1450r. Tłuchowo vel Tłuchówek, pow. lipnowski, ziemia dobrzyńska. Synowie Mikołaja Kurozwęzkiego, kasztelana krakowskiego z Michałowa, po śmierci ojca przyjęli różne herby: Jan odziedziwszy Michałów przyjął herb Jasienczyk; Michał od majątku Michałowice przyjął nazwisko Michałowski z przydomkiem Skarbek i herb Trzaska, najmłodszy Michał dziedziczący Tłuchowo przyjął nazwisko Tłuchowski i herb Wczele.

   POL COA Wczele.svg

   POL COA Jasieńczyk.svgPOL COA Trzaska.svg

   Herb Wczele, Jasieńczyk i Trzaska.

   • Tłuchowski h. własnego, 1560r. Tłuchowo vel Tłuchówek, pow. lipnowski, ziemia dobrzyńska.
   • Tłuchowski h. własnego, Andrzej, w r. 1565 opłaca pobór z młyna na ręce Marcina Jankowskiego, poborcy ziemi Dobrzyńskiej.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Tłuchowski, h. własny.

   • Tłuchowski vel Bębenek, vel Bębenkowicz, vel Turski, h._, 1540r. Tłuchowo vel Tłuchówek, pow. lipnowski, ziemia dobrzyńska.

   W zapiskach średniowiecznych. 

   • 1364r. król Kazimierz przysądza Adamowi łowczemu dobrzyńskiemu i Wojciechowi pcz. dobrzyńskiemu dobra Tłuchowo, o które procesowali się z Janem, Wisławem i Pawłem, synami Bolesława z Leksyna.
   • 1448r. Katarzyna córka Łosia z Gródkowa, żona Marcina z Tłuchowa, sprzedała części ojcowizny w Perzanowie, Płodownicy i Drążdżewie bratu Andrzejowi z Perzanowa za 30 kóp gr. w półgroszach.
   • 1488r. Frącka (z d. Tłuchowska) żona Mikołaja Radzikowskiego chorążego dobrzyńskiego w towarzystwie Grzegorza Tłuchowskiego (h. własnego), który występuje jako jej stryj, i Piotra Smólskiego, który występuje jako jej wuj, sprzedaje Sędziwojowi Sadowskiemu swoje dobra po ojcu we wsiach Kiekrz, Starzyny i Rudowo za 420 zł. węgierskich.

   Na uwagę zasługuje obecność w tych zapiskach osób wywodzących się z ziemi dobrzyńskiej: Wielickiego (rodzina bierze nazwisko od wsi Wielgie), Radzikowskiego (od wsi Radziki Wielkie) oraz Tłuchowskiego (od wsi Tłuchowo). Z Kujaw lub też z ziemi dobrzyńskiej pochodziła też prawdopodobnie Małgorzata żona Bodzęty Pałuki, który posiadał część. Kiekrza w 1475r., a w 1481r. wspomniany był już jako zmarły. Prawdopodobnie trzy mieszkanki Kiekrza (Anna oraz Małgorzata i jej córka Frącka), przenosząc się do innej dzielnicy, pozbywały się swego dziedzictwa, a dobra ich nabył sąsiad Kiekrza, Sędziwój Sadowski ze wsi Sady, który występuje później jako posiadacz dóbr - Kiekrz. 

    

   Opis.

   • Gródkowo, 1223r. Grothkowo, Grothowo?, Grothkowo Maior, 4-5 km na NE od Wyszogrodu.
   • Leksyn, 1303r. Nisino, Nyexino, Nyekschino, Nyekssyno, Lexino, Lexyno nad rz. Mołtawą, 23 km na E od Płocka.
   • Rudowo, 1483r. or. Rudowo, 1488r. Rudowy, niezident. osada (?) w okolicy wsi Kiekrz (12 km na NW od Poznania) i Starzyny (16 km na NW od Poznania).

   Bibliografia.

   • Nieznana Szlachta Polska i jej Herby, Wiktor Wittyg przy współdziale Stanisława Dziadulewicza, Kraków 1908. 
   • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
   • http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
   • Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu.
   • http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php
   • Wikipedia.pl
   • http://wikipedia.pl/

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 20 lipca 2015 10:25
 • sobota, 20 czerwca 2015
  • ... h. własnego.

   ... h. własnego.

   Herb

   Herb Kopaszyna - wersja współczesna.

   Z Wikipedii.pl: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopaszyna

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Herb Kopaszyna - dwie z wielu wersji historycznych.

   Z: http://www.sikorskich.republika.pl/kopaszyni.html

   Inne historyczne wersje herbu Kopaszyna są dostępne w linkach,

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna/photos/pb.227345097381347.-2207520000.1435401646./764792096969975/?type=1&theater

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna/photos/pb.227345097381347.-2207520000.1435401646./764792566969928/?type=1&theater

    

   

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

   Bibliografia.

   • Herbarz Średniowiecznego Rycerstwa Polskiego, Józef Szymański, Warszawa 1998.
   • Nieznana Szlachta Polska i jej Herby, Wiktor Wittyg przy współdziale Stanisława Dziadulewicza, Kraków 1908. 
   • Wielki Herbarz Rodów Polskich, Andrzej Kulikowski, Warszawa 2005.
   • Sikorskich Republika Pl, Rodzina, Genealogia, Historia
   • http://www.sikorskich.republika.pl/index.html
   • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

   • http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
   • Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu.
   • http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php
   • Wikipedia.pl
   • http://wikipedia.pl/

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 20 czerwca 2015 09:40
  • Nieksiński h. własnego.

   Nieksiński h. własnego.

    

     

    

    

    

   Bibliografia.

   • Nieznana Szlachta Polska i jej Herby, Wiktor Wittyg przy współdziale Stanisława Dziadulewicza, Kraków 1908. 
   • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
   • http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
   • Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu.
   • http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php
   • Wikipedia.pl
   • http://wikipedia.pl/

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 20 czerwca 2015 08:54
  • Kęczewski h. własnego.

   Kęczewski h. własnego.

   

    

    

    

    

    

    

   Bibliografia.

   • Nieznana Szlachta Polska i jej Herby, Wiktor Wittyg przy współdziale Stanisława Dziadulewicza, Kraków 1908. 
   • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
   • http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
   • Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu.
   • http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php
   • Wikipedia.pl
   • http://wikipedia.pl/

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 20 czerwca 2015 08:22
 • czwartek, 18 czerwca 2015
  • Wiadrowski h. własnego.

   Wiadrowski h. własnego.

   

   

    

   Wiadrowo.

   • Wieś w Polsce położona w woj. mazowieckim, pow. żuromiński, gm. Żuromin. 

   Wiadrowa vel Wiadrowo.

   1447r. Wyodrowo, Vyodrowo, Wiedrowo, 15 km na NWW od Szreńska.

   • 1447r. Piotr z Bielawy k. Piaseczna, k. Warszawy kupuje od Jana Mżurki ze Śladowa i Zygmunta z Gozdowa prawo bliższości do Wiadrowa i Rempina za 60 kóp groszy.
   • 1448r. bp płocki sprzedaje prac. Stanisławowi Mdzewskiemu z Jabłonowa dziesięcinę snopową za rok bieżący m. in. ze wsi Wiadrowa.
   • 1478r. Krystyn z Osuchowa kasztelan rawski kupuje od Pawła i Mikołaja, braci z Bielaw [Gołuskich] części w Rempinie k. Bielska i Wiadrowie. 
   • 1502r. szlachcic Maciej z Lubowidz k. Szreńska jako świadek w sprawie dziesięciny z Będziemina, Osówki, Brudnic i Wiadrowa oświadcza, że przed wojną pruską były w Wiadrowej pola kmiece, z których dziesięcinę pobierał bp; niedawno odkupiła te dobra szlachta i sama je uprawia, a więc dziesięcinę pobiera pleban wg starego obyczaju; zapytany, od ilu lat, odpowiada, że od końca wojen pruskich. 

   Wiadrowo.

   • Wieś, pow. sierpecki, gm. Żuromin, par. Lubowidz, odl. 34 wiorst od Sierpca, ma 32 domy, 250 mieszkańców, 877 morg (116 nieuż.). Folwark Wiadrowo należy do dóbr Chamsk. We wsi jest cegielnia. W r. 1827 było 15 domów, 104 mieszkańców. Wg. Regimentarza Poborowego Powiatu Szreńskiego we wsi Wiadrowo, par. Liubowidz Wiadrowski miał jeden łan, 1 zagrodnika, 1 rzemieślnika; Albert miał jeden łan, 1 zagrodnika, 1 rzemieślnika.

    

   Bibliografia.

   • Nieznana Szlachta Polska i jej Herby, Wiktor Wittyg przy współdziale Stanisława Dziadulewicza, Kraków 1908. 
   • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
   • http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
   • Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu.
   • http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php
   • Wikipedia.pl
   • http://wikipedia.pl/

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   czwartek, 18 czerwca 2015 09:00
 • poniedziałek, 13 października 2014
  • Ławszowa.

   Herb

   Herb Kopaszyna.

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kopaszyna

   ŁAPSZÓW. 

   1354r. z kop. z XVII w. Lawsow, 1363r. Lapszow, Lawsszow z or., 1381r. Lausow, 1389r. Lapschow, 1398r. Lafschow, Laschow, Lawschow, Lawfschw, Lawfschow, Lawszoff, Loschow, Losschow, 1399r. Labschw, Lawschof, Lawszow, Lawssow, 1400r. de Lawschowa, 1401r. Lapsow, 1403r. Lawssow, 1405r. Lawszowo, 1408r. Lapssow, Labszow, 1411r. Lawszaw, 1414r. Labsow, 1417r. Laszow, 1420r. Lassow, Lobszow, 1421r. Lopsow, 1430r. Lapwszow, 1432r. Lawpssow, 1449r. Lasschow, Wawszow, 1468r. Lasszow, 1471r. Llawschow, 1484r. Lawschow, 1488r. Slapsow, 1489r. Laphschow, 1490r. Lobsow, 1521r. Lapstow,

   Łapszów (Ławszowa) jest położony 3 km na NW od Koszyc i ok. 10 km na E od Proszowic. 

    

   Bibliografia.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 13 października 2014 08:43